فروش انواع ورق‌های فلزی در شرکت آلیاژمکس باارائه مشاوره رایگان در خصوص خرید و فروش آهن

آهن
ردیف ابعادضخامت (میلیمتر)آلیاژ
11*2-125*2500.5روغنی
21*2-125*2500.6روغنی
31*2-125*2500.8روغنی
41*2-125*2500.9روغنی
51*2-125*2501و 1/5سیاه- روغنی
61*2-125*2502سیاه
71*2-125*2503سیاه
81*2-125*2504سیاه
91*2-125*2505سیاه
101*2-125*2506سیاه
111*2-125*2508سیاه
121*2-125*25010سیاه
131*2-125*25012سیاه
141*2-125*25015سیاه
استیل
ردیف ابعاد (سانتی متر)ضخامت(میلیمتر)آلیاژ
11*2-125*2500.5304-201
21*2-125*2500.6304-201
31*2-125*2500.8304-201
41*2-125*2500.9304-201
51*2-125*2501و 1/5304-201
61*2-125*2502304-201
71*2-125*2503304-201
81*2-125*2504304-201
91*2-125*2505304-201
گالوانیزه
ردیف ابعادضخامت (میلیمتر)حالت
11*2-125*2500.4رول
21*2-125*2500.5رول
31*2-125*2500.6رول
41*2-125*2500.7رول
61*2-125*2500.9رول
71*2-125*2501رول
81*2-125*2501.25رول
91*2-125*2501.5رول
101*2-125*2502رول
111*2-125*2503رول