توضیحات

امروزه به طراحی معماری نمای ساختمان ها, بیشتر از گذشته اهمیت می دهند. این مسئله به این دلیل است که در زیبایی ساختمان ها در مرحله ی اول, نمای بیرونی ساختمان قابل مشاهده است.
مجموعه ما(لیزر مکس): یکی از متفاوت‌ترین طراحی ها در نمای بیرونی ساختمان را با سازه‌های فلزی انجام می‌دهد.

  • طراحیتیم طراحی آلیاژمکس